تضارب

ضرب

تضارب taɖāraba v.intr. |6s يتضارب yataɖārabu | تضارب taɖārub|
fight each other

conflict, clash, be incompatible

Get the Arabic Learner's Dictionary!