تقرير

قرر

تقرير taqrīr n. |pl. dip. تقارير taqārīr|
report

decision, determination تقرير مصير taqrīr ∙ maʂīr self-determination

Get the Arabic Learner's Dictionary!