صلاحية

صلح

صلاحية ʂalāɧīyat n.
suitability تاريخ صلاحية tārīx ∙ ʂalāɧīyat expiration date (UK: expiry date)

validity

Get the Arabic Learner's Dictionary!