فارق

فرق

فارق fāriq act. part.
adj. distinctive, differentiating

n. |pl. dip. فوارق fawāriq| differential, difference, margin

Get the Arabic Learner's Dictionary!